कसे यावे

पुणे-स्वारगेट येथून वाई जाण्यास दर अर्ध्या तासाने बस सेवा उपलब्ध आहे.